Smolträkning i Åbyälven

En fälla för utvandrande lax- och öringsungar (smolt) kommer att placeras i nedre delen av Åbyälven för att kunna beräkna älvens lax- och öringsproduktion. Detta är en del i det nationella datainsamlingsprogrammet för vildlaxälvarna.
– Nu tidigt under våren kommer vi att titta på potentiella platser för fällan och ta kontakt med de markägare som eventuellt kan beröras, förklarar Tony Söderlund, fiskekonsulent vid Skellefteå kommun.

Källa: www.skelleftea.se