Grand Hotel med färg

Nu har fått rätt ny färg
Nu går det att se hur det nya renoverade Grand Hotel kommer att bli efter renoveringen.

Källa: stockholmdirekt.se